REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO manymore.pl

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy manymore.pl działający pod adresem www.manymore.pl Arditex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K Siedziba: 32-600 Oświęcim, Ul. Piłsudskiego 15 G Adres Hurtowni: 43-608 Jaworzno, Ul. Wygoda 82, Box H6 NIP: 549-242-22-11

2. Każdy Klient Sklepu ma dostęp do regulaminu zamieszczonego na stronie Sklepu poprzez naciśnięcie linku "Regulamin". Klient ma także możliwość zapisania regulaminu na dowolnie wybranym przez siebie nośniku w formacie PDF.

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

4. Znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone w Sklepie stanowią własność prawnych właścicieli i zostały zamieszczone tylko w celach informacyjnych.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep Internetowy manymore.pl przyjmuje zamówienia na oferowane towary za pośrednictwem strony internetowej www. manymore.pl.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą procedowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Składanie zamówień na oferowane przez Sklep Internetowy manymore.pl towary możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (tzw. zakupy przez rejestrację) albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (tzw. zakupy bez

4. Klient zatwierdzając swoje zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku "Zamów i zapłać" akceptuje obowiązek dokonania zapłaty ceny za towar oraz kosztów ich dostawy. Do momentu użycia przycisku "Zamów i zapłać" Klient może dokonywać modyfikacji zamówienia, danych teleadresowych do wysyłki lub faktury, bądź odstąpić od złożenia zamówienia.

5. Zatwierdzenie przez Klienta swojego zamówienia zgodnie z powyższym punktem stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i niniejszego Regulaminu.

6. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na podany przez siebie adres e­mail wiadomość zawierającą informacje dotyczącą złożonego zamówienia, ilości zamówionych towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia, danych teleadresowych Sklepu i Klienta, informacje o procedurze składania reklamacji towarów oraz informacje o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta powyższej informacji stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

7. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma drogą elektroniczną na podany przez niego adres e­mail potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia (oferty). W chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Zamawiającego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie. Sklep przed odmową realizacji zamówienia podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

9. Sklep Internetowy manymore.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Klienta.

10. Złożone zamówienie realizowane jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności.

11. Sklep Internetowy manymore.pl dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia zgodności ilości pozycji magazynowych ze stanem faktycznym, jednak w dynamice pracymoże dojść do zakupu towaru, którego w danej chwili nie ma na stanie w magazynie. W sytuacji złożenia zamówienia na towar niebędący na stanie w magazynie lub gdy na stanie w magazynie pozostały ostatnie uszkodzone sztuki produktu, których Sklep Internetowy manymore.pl z uwagi na walory towaru i w trosce o interes Klienta nie może sprzedać, Sklep Internetowy manymore.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty, kwota za niezrealizowane zamówienie lub jego część zostanie zwrócona Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

12. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.

III. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres firmą spedycyjną DPD Polska Sp. z o.o. lub DHL Express (Poland) Sp. z o.o. w zależności od wyboru Klienta. Opłata za dostawę produktów wynosi 15 zł w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty lub bezpośredniej zapłaty na rachunek bankowy Sklepu Internetowego manymore.pl.

2. Przewidywany czas dostawy towaru wynosi 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym manymore.pl oraz zamieszczone na stronie sklepu ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one jedynie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów podane w Sklepie Internetowym manymore.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie zawiera kosztów przesyłki.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówiony towar:

a) przedpłatę w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu PayU,

b) przedpłatę kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu PayU,

c) płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego manymore.pl:

Dane do przelewu:

Arditex POLAND SP ZOO
Siedziba: 32-600 Oswięcim, Ul. Piłsudskiego 15 G
Adres Hurtowni: 43-608 Jaworzno, Ul. Wygoda 82, Box H6
NIP: 549-242-22-11
PLN -    PL 55 1050 1100 1000 0090 8056 2052 SWIFT / BIC: INGBPLPW

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientom korzystającym ze Sklepu Internetowego manymore.pl będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 przepisami prawa, prawo do odstąpienie od umowy zakupu towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym zwracany towar nie może nosić śladów użycia. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: 43-608 Jaworzno, Ul. Wygoda 82, Box H6

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać ze strony internetowej Sklepu www.manymore.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres: manymore.pl@gmail.com . Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Termin uznaje się za zachowany jeżeli konsument przed jego upływem wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru Klient jest zobowiązany odesłać towar w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

Towar należy zwrócić na adres:

Arditex POLAND SP ZOO
Ul. Wygoda 82, Box H6
43-608 Jaworzno, 

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu towaru.

8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

VI. REKLAMACJE,

1. Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów zgodnie z treścią art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w terminie i na warunkach określonych przepisami prawa w przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego ze złożonym

3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sklep Internetowy manymore.pl.

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

Arditex POLAND SP ZOO
Ul. Wygoda 82, Box H6
43-608 Jaworzno, 

z dopiskiem: "Reklamacja".

4. Reklamacja jest realizowana na podstawie opisu przyczyn reklamacji (wad zakupionego towaru) i dowodu zakupu. Oba wymienione dokumenty należy dołączyć do reklamowanego towaru. Reklamowany produkt powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. W przypadku gdy towar ma wady lub jest niezgodny z złożonym zamówieniem, Klient na podstawie art. 556 i art. 560 Kodeksu cywilnego może:

a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny, chyb że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie, albo

b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep jako Administrator Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) podejmuje wszelkie niezbędne i nakazane przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów, podawane podczas rejestracji bądź składania zamówienia bez rejestracji. Sklep w szczególności zapobiega pozyskaniu i modyfikacji danych przez osoby nieupoważnione.

2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

3. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta wyłącznie do realizacji zamówienia, dane osobowe mogą być wykorzystywane (przetwarzane) do celów marketingowych w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę składając zamówienie lub w ustawieniach "Konta klienta". Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami związanymi z realizacją zamówienia, to jest: firmom kurierskim, firmom poprzez które realizowane są płatności m.in.: PayU S.A.

VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym manymore.pl a Klientem będą w miarę możliwości rozstrzygane najpierw w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

2. Do umowy sprzedaży towarów w sklepie stosuje się prawo polskie, a umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych właściwych ustaw.

3. Sklep Internetowy manymore.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, zmiany regulaminu obowiązują od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie sklepu. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z jego brzmieniem z chwili dokonania zakupu przez Klienta.


Akceptuj

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.